Route Istanbul

Uluslararası Hizmetler alanında yapılan en güzel proje örneği...

Yurtdışından gelen Rotaractları ağırladığımız, onlara İstanbul’un tarihi mirasını tanıtıp kültürümüzü paylaştığımız bir organizasyondur. Katılımcılar Rotaract doslarımızın evlerinde misafir edilir ve kaldıkları süreç boyunca kulüplerimiz tarafından düzenlenen çeşitli aktivite ve programlarla bizleri yakından tanır, kültürümüzü ve Rotaract yaşantımızı görür ve  örflerimizi - adetlerimizi deneyimleme fırsatı yakalarlar . Route İstanbul , İstanbul'u  tanıtıcı bir etkinlik olmakla birlikte yurtdışından gelen misafirlerimizle dostluklarımızı pekiştirmek için verimli bir ortam oluşturur. 

Türk kültürünün ve İstanbul'un tanıtıldığı bu uluslararası projemiz ile topluma hizmet amacına sahip kişilerin aslında dünyanın her yerinde aynı olduğunu ve herhangi bir etnik değere bağlı olmadığını kolaylıkla hissedebilirsiniz.