Ekibimiz

UR 2420. Bölge Rotaract Temsilciliği - Bölge Ekibi

Her kurum ve kuruluş yönetimsel olarak kolaylık sağlaması amacıyla iç yapılanmasını ve organizasyon şemasını kendi temel ihtiyaçlarına göre belirlemektedir. 


Bu doğrultuda, Dünyanın en önde gelen Sivil Toplum Kuruluşlarından birisi Olan Rotaract'ın resmiyette 50, ancak 100 yıla yakın süredir var oluşundan kaynaklı oturmuş, ancak yeniliklere ve güncellemelere daima açık bir yapısı vardır. Bu yapıya Bölge nezdinde Bölge Liderlik Planı adı verilmektedir. 

Yapımız, Bölge Planlama Ekibi, Grup Kulüpleri, Bölge Komiteleri ve Saymanlık olmak üzere kategorize edilmektedir. Bölge Planlama Ekibi, 

  1. Bölge Rotaract Temsilcisi
  2. Bölge İdari Sekreteri
  3. Bölge Komiteler Sekreteri
  4. Bölge Kulüpler Sekreteri
  5. Bölge Saymanı
  6. Rotaract Eğitim Merkezi'nden Sorumlu BRT Yardımcısı
  7. Bölge Organizasyonlarından Sorumlu BRT Yardımcısı 

olarak hiyerarşik şekilde sıralanmaktadır. 


Grup Kulüpleri, Bölge İdari Sekreteri'ne bağlı olarak kulüplerin belirli kurallara göre gruplandığı iç yapılanmalardır ve iletişimi ve koordinasyonu sağlamaya yöneliktir. 

Bölge Komiteleri, Kulüplerin yapısına, dönemsel ihtiyaçlara, temel görev ve fonksiyonlara göre çeşitlenmektedir. En az 4 temel komite bulunmakta olup, bahsedilen durumlara göre artış göstermektedir. 

Saymanlık, tamamen fonksiyonel şekilde planlanmaktadır. Finansal, Hukuki ve organizasyonel ihtiyaçları ayrı ayrı koordine eden kişilerden oluşmaktadır. 

Bölge Ekibinde olabilmek için üye olmak, Rotaract'a gerekli önemi vermek, gönüllülük esasına dayalı çalışmadan kaçmamak, iş ve mesleğinde başarılı olmak, sosyal olarak yeterli ve çeşitli görevleri almak gibi kriterler göz önüne alınmaktadır. 

Mevcut Dönemde görev başında olan Bölge Ekibinin listesi aşağıdadır. 

Sercan İlbantekin - Bölge Rotaract Temsilcisi  
Nimet Ezgi Günal - Bölge İdari Sekreteri  
Deniz Dolgun - Bölge Komiteler Sekreteri  
Deha Çun - Bölge Kulüpler Sekreteri  
Mahmut Özgüven - Bölge Saymanı  
İdil Saraçoğlu Tunca - Rotaract Eğitim Merkezi'nden Sorumlu BRT Yardımcısı  
Uğur Ayseli - Bölge Organizasyonlarından Sorumlu BRT Yardımcısı  
Ege Anbar - 1. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı  
Hande Begüm Bayrak - 2. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı  
Fikret Ozan Günal - 3. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı  
Talha Tunahan Kesemenli - 4. ve 6. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı  
Tahir Odabaş - 5. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı 
Irmak Uzuner - 7. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı 
Zeynep Can - Bilinçlendirme Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı  
Deniz Uyanık - Bölge Halkla İlişkiler Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı 
Selen Zafer Boztepe - Hizmet Projeleri Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı  
İlker Tanrıverdi - Kariyer Gelişim Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı 
Baran Bakioğlu - Kulüp Halkla İlişkilerinden Sorumlu BRT Yardımcısı 
Erkan Örmeci - Kulüp Yönetimi Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı  
İlayda Yıldırım - Kültürel Gelişim Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı  
Sırma Gürol - Uluslararası Hizmetler Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı  
Linda Büyüksimkeşyan - Üyelik Gelişim Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı 
Bürge Özbak - Bölge Yayınlarından Sorumlu BRT Yardımcısı  
Bernar Terziyan - Bölge Organizasyonlarından Sorumlu Sayman Yardımcısı 
Volkan Alan - Finansal İşlerden Sorumlu Sayman Yardımcısı