Bölge Ekibimiz

UR 2420. Bölge Rotaract Temsilciliği - Bölge Ekibi

Her kurum ve kuruluş yönetimsel olarak kolaylık sağlaması amacıyla iç yapılanmasını ve organizasyon şemasını kendi temel ihtiyaçlarına göre belirlemektedir.


Bu doğrultuda, Dünyanın en önde gelen Sivil Toplum Kuruluşlarından birisi olan Rotaract'ın resmiyette 54, ancak 100 yıla yakın süredir var oluşundan kaynaklı oturmuş, ancak yeniliklere ve güncellemelere daima açık bir yapısı vardır. Bu yapıya Bölge nezdinde Bölge Liderlik Planı adı verilmektedir.

Yapımız, Bölge Planlama Ekibi, Grup Kulüpleri, Bölge Komiteleri ve Saymanlık olmak üzere kategorize edilmektedir. Bölge Planlama Ekibi,

  1. Bölge Rotaract Temsilcisi
  2. Bölge İdari Sekreteri
  3. Bölge Komiteler Sekreteri
  4. Bölge Kulüpler ve Eğitim Sekreteri
  5. Bölge Saymanı olarak hiyerarşik şekilde sıralanmaktadır.


Grup Kulüpleri, Bölge İdari Sekreteri'ne bağlı olarak kulüplerin belirli kurallara göre gruplandığı iç yapılanmalardır ve iletişimi ve koordinasyonu sağlamaya yöneliktir.

Bölge Komiteleri, Kulüplerin yapısına, dönemsel ihtiyaçlara, temel görev ve fonksiyonlara göre çeşitlenmektedir. En az 4 temel komite bulunmakta olup, bahsedilen durumlara göre artış göstermektedir.

Saymanlık, tamamen fonksiyonel şekilde planlanmaktadır. Finansal, Hukuki ve organizasyonel ihtiyaçları ayrı ayrı koordine eden kişilerden oluşmaktadır.

Bölge Ekibinde olabilmek için üye olmak, Rotaract'a gerekli önemi vermek, gönüllülük esasına dayalı çalışmadan kaçmamak, iş ve mesleğinde başarılı olmak, sosyal olarak yeterli ve çeşitli görevleri almak gibi kriterler göz önüne alınmaktadır.

Mevcut Dönemde görev başında olan Bölge Ekibinin listesi aşağıdadır.


Deniz Dolgun - Bölge Rotaract Temsilcisi

Erkan Örmeci - Bölge İdari Sekreteri

Çağan Güler - Bölge Komiteler Sekreteri

Ege Anbar - Bölge Kulüpler ve Eğitim Sekreteri

İlker Tanrıverdi - Bölge Saymanı

Gizem Burucu Güler - Bölge Organizasyonlarından Sorumlu BRT Yardımcısı

Yağız Güney Koçdoğan - 1. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Alara G. N. Koçhisarlı - 2. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı

İrem Ökten - 3. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Bernar Terziyan - 4. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Linda Büyüksimkeşyan- 5. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Cangür Günaydın - 6. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Seyyidi Kerim Parlak - Kurumsal İletişim Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Göktürk Tutar - Hizmet Projeleri Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Cemre Baltalı - Kariyer Gelişim Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Beyza Gülman - Kültürel Gelişim Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Ataberk Gümüş - Uluslararası Hizmetler Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Hümay Sonsoy - Üyelik Gelişim Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Alp Varolsun - Kulüp Yönetimi Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Selen Aksakal - Bölge Yayınlarından Sorumlu BRT Yardımcısı

Bedirhan Demirel - Finansal İşlerden Sorumlu Sayman Yardımcısı (1., 2. ve 3. Grup Kulüpleri)

Egemen Şen - Finansal İşlerden Sorumlu Sayman Yardımcısı (4., 5. ve 6. Grup Kulüpleri)

Pınar Potas - Hukuki İşlerden Sorumlu Sayman Yardımcısı

Aysu Kaptanoğlu - Bölge Organizasyonlarından Sorumlu Sayman Yardımcısı