Ekibimiz

UR 2420. Bölge Rotaract Temsilciliği - Bölge Ekibi

Her kurum ve kuruluş yönetimsel olarak kolaylık sağlaması amacıyla iç yapılanmasını ve organizasyon şemasını kendi temel ihtiyaçlarına göre belirlemektedir. 


Bu doğrultuda, Dünyanın en önde gelen Sivil Toplum Kuruluşlarından birisi Olan Rotaract'ın resmiyette 50, ancak 100 yıla yakın süredir var oluşundan kaynaklı oturmuş, ancak yeniliklere ve güncellemelere daima açık bir yapısı vardır. Bu yapıya Bölge nezdinde Bölge Liderlik Planı adı verilmektedir. 

Yapımız, Bölge Planlama Ekibi, Grup Kulüpleri, Bölge Komiteleri ve Saymanlık olmak üzere kategorize edilmektedir. Bölge Planlama Ekibi, 

  1. Bölge Rotaract Temsilcisi
  2. Bölge İdari Sekreteri
  3. Bölge Komiteler Sekreteri
  4. Bölge Kulüpler Sekreteri
  5. Bölge Saymanı
  6. Rotaract Eğitim Merkezi'nden Sorumlu BRT Yardımcısı
  7. Bölge Organizasyonlarından Sorumlu BRT Yardımcısı 
olarak hiyerarşik şekilde sıralanmaktadır. 


Grup Kulüpleri, Bölge İdari Sekreteri'ne bağlı olarak kulüplerin belirli kurallara göre gruplandığı iç yapılanmalardır ve iletişimi ve koordinasyonu sağlamaya yöneliktir. 

Bölge Komiteleri, Kulüplerin yapısına, dönemsel ihtiyaçlara, temel görev ve fonksiyonlara göre çeşitlenmektedir. En az 4 temel komite bulunmakta olup, bahsedilen durumlara göre artış göstermektedir. 

Saymanlık, tamamen fonksiyonel şekilde planlanmaktadır. Finansal, Hukuki ve organizasyonel ihtiyaçları ayrı ayrı koordine eden kişilerden oluşmaktadır. 

Bölge Ekibinde olabilmek için üye olmak, Rotaract'a gerekli önemi vermek, gönüllülük esasına dayalı çalışmadan kaçmamak, iş ve mesleğinde başarılı olmak, sosyal olarak yeterli ve çeşitli görevleri almak gibi kriterler göz önüne alınmaktadır. 

Mevcut Dönemde görev başında olan Bölge Ekibinin listesi aşağıdadır. 
Burak Küçük - Bölge Rotaract Temsilcisi 
Sercan İlbantekin - Bölge İdari Sekreteri 
Nimet Ezgi Günal - Komitelerden Sorumlu Bölge Sekreteri 
Ece Ünlü - Bölge Kulüpler Sekreteri 
Mert Karasoy - Bölge Saymanı 
Enes Açanal - Rotaract Eğitim Merkezi'nden Sorumlu BRT Yardımcısı 
Orçun Güleç - Bölge Organizasyonlarından Sorumlu BRT Yardımcısı 
İPEK Ilgın Can - 1. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı 
Can Çetin - 2. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı 
Burak Deniz - 3. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı 
Hazal Ergün - 4. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı 
Gökhan Kaygusuzoğlu - 5. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı
Hande Turan - 6. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı 
Bora Ulugün - 7. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı
Deniz Dolgun - Bilinçlendirme Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı 
İdil Saraçoğlu - Halkla İlişkiler Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı
Uğur Ayseli - Hizmet Projeleri Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı 
Barkın Özkan - Kariyer Gelişim Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı
Duran Göçer - Kulüp Yönetimi Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı 
Onurcan Darıcı - Kültürel Gelişim Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı 
Burak Tantay - Uluslararası Hizmetler Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı 
Deha Çun - Üyelik Gelişim Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı
Begüm Budur Demir - Yayınlar Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı 
Oktay Cindioğlu - Bölge Organizasyonlarından Sorumlu Sayman Yardımcısı
Kaan Özoran - Finansal İşlerden Sorumlu Sayman Yardımcısı 
Mahmut Özgüven - Hukuki İşlerden Sorumlu Sayman Yardımcısı