Bölge Ekibimiz

UR 2420. Bölge Rotaract Temsilciliği - Bölge Ekibi

Her kurum ve kuruluş yönetimsel olarak kolaylık sağlaması amacıyla iç yapılanmasını ve organizasyon şemasını kendi temel ihtiyaçlarına göre belirlemektedir.


Bu doğrultuda, Dünyanın en önde gelen Sivil Toplum Kuruluşlarından birisi olan Rotaract'ın resmiyette 54, ancak 100 yıla yakın süredir var oluşundan kaynaklı oturmuş, ancak yeniliklere ve güncellemelere daima açık bir yapısı vardır. Bu yapıya Bölge nezdinde Bölge Liderlik Planı adı verilmektedir.

Yapımız, Bölge Planlama Ekibi, Grup Kulüpleri, Bölge Komiteleri ve Saymanlık olmak üzere kategorize edilmektedir. Bölge Planlama Ekibi,

  1. Bölge Rotaract Temsilcisi
  2. Bölge İdari Sekreteri
  3. Bölge Komiteler Sekreteri
  4. Bölge Saymanı
  5. Rotaract Eğitim Merkezi'nden Sorumlu BRT Yardımcısı olarak hiyerarşik şekilde sıralanmaktadır.


Grup Kulüpleri, Bölge İdari Sekreteri'ne bağlı olarak kulüplerin belirli kurallara göre gruplandığı iç yapılanmalardır ve iletişimi ve koordinasyonu sağlamaya yöneliktir.

Bölge Komiteleri, Kulüplerin yapısına, dönemsel ihtiyaçlara, temel görev ve fonksiyonlara göre çeşitlenmektedir. En az 4 temel komite bulunmakta olup, bahsedilen durumlara göre artış göstermektedir.

Saymanlık, tamamen fonksiyonel şekilde planlanmaktadır. Finansal, Hukuki ve organizasyonel ihtiyaçları ayrı ayrı koordine eden kişilerden oluşmaktadır.

Bölge Ekibinde olabilmek için üye olmak, Rotaract'a gerekli önemi vermek, gönüllülük esasına dayalı çalışmadan kaçmamak, iş ve mesleğinde başarılı olmak, sosyal olarak yeterli ve çeşitli görevleri almak gibi kriterler göz önüne alınmaktadır.

Mevcut Dönemde görev başında olan Bölge Ekibinin listesi aşağıdadır.


Orçun Güleç - Bölge Rotaract Temsilcisi

Deniz Dolgun - Bölge İdari Sekreteri

Erkan Örmeci - Bölge Komiteler Sekreteri

İlker Tanrıverdi - Bölge Saymanı

Ege Anbar - Rotaract Eğitim Merkezi'nden Sorumlu BRT Yardımcısı

Emircan Turhan - Bölge Organizasyonlarından Sorumlu BRT Yardımcısı

Narek Taşcıoğlu - 1. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Melis Samur - 2. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Linda Büyüksimkeşyan - 3. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Pınar Dolgun - 4. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Çağan Güler - 5. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Bernar Terziyan - 6. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Melisa Akkuş - 7. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Seyyidi Kerim Parlak - Kurumsal İletişim Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Alara Koçhisarlı - Hizmet Projeleri Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Orhun Özkan - Kariyer Gelişim Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Gizem Burucu - Kültürel Gelişim Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Umutcan Turhan - Uluslararası Hizmetler Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Yağız Güney Koçdoğan - Üyelik Gelişim ve Kulüp Yönetimi Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı

Alp Varolsun - Finansal İşlerden Sorumlu Sayman Yardımcısı

Cangür Günaydın  - Hukuki İşlerden Sorumlu Sayman Yardımcısı

İrem Ökten - Bölge Organizasyonlarından Sorumlu Sayman Yardımcısı