Ekibimiz

UR 2420. Bölge Rotaract Temsilciliği - Bölge Ekibi

Her kurum ve kuruluş yönetimsel olarak kolaylık sağlaması amacıyla iç yapılanmasını ve organizasyon şemasını kendi temel ihtiyaçlarına göre belirlemektedir. 


Bu doğrultuda, Dünyanın en önde gelen Sivil Toplum Kuruluşlarından birisi Olan Rotaract'ın resmiyette 50, ancak 100 yıla yakın süredir var oluşundan kaynaklı oturmuş, ancak yeniliklere ve güncellemelere daima açık bir yapısı vardır. Bu yapıya Bölge nezdinde Bölge Liderlik Planı adı verilmektedir. 

Yapımız, Bölge Planlama Ekibi, Grup Kulüpleri, Bölge Komiteleri ve Saymanlık olmak üzere kategorize edilmektedir. Bölge Planlama Ekibi, 

  1. Bölge Rotaract Temsilcisi
  2. Bölge İdari Sekreteri
  3. Bölge Komiteler Sekreteri
  4. Bölge Kulüpler Sekreteri
  5. Bölge Saymanı
  6. Rotaract Eğitim Merkezi'nden Sorumlu BRT Yardımcısı

olarak hiyerarşik şekilde sıralanmaktadır. 


Grup Kulüpleri, Bölge İdari Sekreteri'ne bağlı olarak kulüplerin belirli kurallara göre gruplandığı iç yapılanmalardır ve iletişimi ve koordinasyonu sağlamaya yöneliktir. 

Bölge Komiteleri, Kulüplerin yapısına, dönemsel ihtiyaçlara, temel görev ve fonksiyonlara göre çeşitlenmektedir. En az 4 temel komite bulunmakta olup, bahsedilen durumlara göre artış göstermektedir. 

Saymanlık, tamamen fonksiyonel şekilde planlanmaktadır. Finansal, Hukuki ve organizasyonel ihtiyaçları ayrı ayrı koordine eden kişilerden oluşmaktadır. 

Bölge Ekibinde olabilmek için üye olmak, Rotaract'a gerekli önemi vermek, gönüllülük esasına dayalı çalışmadan kaçmamak, iş ve mesleğinde başarılı olmak, sosyal olarak yeterli ve çeşitli görevleri almak gibi kriterler göz önüne alınmaktadır. 

Mevcut Dönemde görev başında olan Bölge Ekibinin listesi aşağıdadır. 

Nimet Ezgi Günal - Bölge Rotaract Temsilcisi  
Deniz Dolgun  - Bölge İdari Sekreteri  
Orçun Güleç - Bölge Komiteler Sekreteri  
Merve Bilgen  - Bölge Kulüpler Sekreteri  
Erkan Örmeci - Bölge Saymanı  
Ilgın Can  - Rotaract Eğitim Merkezi'nden Sorumlu BRT Yardımcısı  
Narek Taşçıoğlu  - Bölge Organizasyonlarından Sorumlu BRT Yardımcısı  
Hande Begüm Bayrak  - 1. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı  
Yiğit Çilek  - 2. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı  
Pınar Dolgun  - 3. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı  
Tuğçegül Özgürel  - 4. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı  
İlker Tanrıverdi - 5. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı 
Selen Zafer Boztepe  - 6. Grup Kulüplerinden Sorumlu BRT Yardımcısı 
Hande Öz  - Bilinçlendirme Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı  
İdil Akıncı  - Kurumsal İletişim Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı 
Serena Bakioğlu - Hizmet Projeleri Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı  
Orhun Özkan  - Kariyer Gelişim Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı 
Gökay Özberber  - Kulüp Yönetimi Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı  
Melis Samur  - Kültürel Gelişim Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı & Yeni Kurulan Kulüpler Danışmanı 
Onurcan Darıcı  - Uluslararası Hizmetler Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı  
Sırma Gürol  - Üyelik Gelişim Komitesinden Sorumlu BRT Yardımcısı 
Halit Cenat  - Finansal İşlerden Sorumlu Sayman Yardımcısı 
Mert Sayın  - Hukuki İşlerden Sorumlu Sayman Yardımcısı