Su ve Hijyen

844 milyon insanın, geçtiğimiz yılki verilerde temiz suya ulaşamadığı kaydedilmiştir. Benzer şekilde dünyada 2,4 milyar insan iyileştirilmiş sağlık hizmetlerine erişim sağlayamamaktadır. Bu da her 3 insandan 1'ine denk gelmektedir.

Her insanın ulaşmada hakkı olan Su ve Hijyen, Uluslararası Rotary'nin 6 ana odak noktasından bir tanesi olup toplumlara sürdürülebilir temiz su sağlama ve sanitasyon sistemlerini geliştirmede; kuyu sondajından su dağıtım sistemine, yağmur suyu depolamadan atık su yönetimine birçok kıtada faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte, sağlamış olduğu eğitim sistemleri ile okullara giderek, temelden başlayarak el yıkama ve hijyen üzerine eğitimler vererek toplumda iyileştirmenin önemini vurgulamaktadır.

Toplumun ve dünyanın gereksinimlerini, sorunlarını ve fırsatlarını; topluma daha iyi hizmet verebilmek adına, kişisel gelişimden başlayarak sağlamaya özen gösteren 2420. Bölge Rotaract Ailesi olarak, Su ve Hijyen konusunda da çeşitli çalışmalar yaparak farkındalığı arttırmaktayız. Bunlardan birkaçı olarak;